Sätt in fetmabehandling redan på lågstadiet

Barn som lider av fetma har större chans att gå ner i vikt om behandlingen sätts in redan på lågstadiet. Det visar en ny studie som barnsjuksköterskan och doktoranden Pernilla Danielsson gjort vid Rikscentrum för överviktiga barn i Huddinge.

– Börja behandlingen så fort som möjligt när de är så påverkbara som möjligt och föräldrarna har så pass mycket att säga till om så att man kan förändra livsstilen på ett sätt som man sen kan bära med sig upp i sitt vuxna liv, säger barnsjuksköterskan och doktoranden Pernilla Danielsson.

Sämre resultat på högstadiet
Pernilla Danielsson har studerat barn som behandlats under minst 3 år vid Rikscentrum för överviktiga barn vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon delade in barnen i åldersgrupper efter när behandlingen började och sen jämförde hon graden av fetma hos barnen. Och hon såg att fetman minskade ordentligt under behandlingstiden för barn i lågstadieåldern, men att resultaten var mycket sämre för barn i högstadieåldern. Behandlingen bestod i att barnen fick lära sig att äta och röra på sig på ett bättre sätt.

Var fjärde barn överviktigt
Rikscentrum för överviktiga barn ser visserligen bara de barn som lider av allra svårast fetma, men Pernilla Danielsson tror att trenden, att tidigare behandling ger bättre resultat, gäller för alla barn med övervikt.
I Sverige räknar man med att nästan vart fjärde barn lider av övervikt, och drygt 3% av fetma. Och av de barn som drabbats av fetma i lågstadieåldern så har 8 av 10 kvar övervikten som unga vuxna.

Inte dags att slappna av
Barnfetman i Sverige ökade kraftigt fram till för några år sen. Nu har kurvan planat ut, men Pernilla Danielsson ser ingen anledning för samhället att slappna av, eftersom det fortfarande finns alldeles för många barn i landet som lider av övervikt.
– Man har stoppat upp utvecklingen, det ökar inte lika snabbt längre. Men vi ska ju komma ihåg att mängden som lider av övervikt och fetma är ju fortfarande alldeles alldeles för stor, tycker Pernilla Danielsson.