FN-rapport: Snart kommer människokloner

Det är bara en tidsfråga innan den första klonade människan föds någonstans i världen om inget görs, enligt en ny rapport från FNs forskningsinstitut i Japan. Så det är hög tid att världen kommer överens om man vill ha ett bindande förbud mot människokloning. Dessutom behöver kloning av nya organ regleras snarast enligt FN-rapporten.

Idag har drygt 50 av världens länder infört förbud mot reproduktiv kloning, alltså att framställa foster klonade från en annan människa. Men forskare kan alltid flytta sina försök till ett land som saknar förbud. Det har till exempel de europeiska fertilitetsforskarna Antinori och Zavos Panos gjort. Men något klonat barn har de ännu inte kunnat visa upp.

Många klonade djur
Däremot har bevisligen redan klonade möss, får, kor, hundar och apor fötts. Och snart kommer människoklonerna om inget görs, enligt forskarsrapporten från FNs universitet i Yokohama. I så fall måste istället mänskliga rättigheter för kloner tas fram.
För två år sen misslyckades förhandlingarna att få till en bindande FN deklaration, eftersom frågan om kloning av en patients egna celler för att ge nya reservdelar var för kontroversiell. Länder som är motståndare mot embryonal stamcellsforskning ville att också sådan kloning skulle förbjudas.
Det är hög tid att sätta sig vid FNs förhandlingsbord igen, är forskarrapportens slutsats.
(United Nations University’s Institute of Advanced Studies)