Forskning om Kirunaflytten

Luleå tekniska universitet planerar för en storsatsning på forskning om Kirunaflytten. Man räknar med 90 miljoner kronor och forskningen kan komma igång till sommaren.

– Det är en unik och komplicerad situation i Kiruna. Därför är en forskningsinsats nödvändig. Konsekvenserna av en ogenomtänkt planering kan bli stora, säger projektledaren Lars Stehn, proffessor i träbyggnad.

Forskningen ska visa hur man bygger en miljövänlig och energisnål stad. Dessutom ska allt från stora byggnader till avlopp och energiförsörjning vara flyttbart från start.

– Vi vill vara förberedda på det okända som kan hända härnäst, i framtiden, säger Maria Viklander som är professor i va-teknik.

Till exempel är stora områden i och runt Kiruna mineral-inmutade.

En idé är att Kiruna ska bli det ledningsfria samhället utan en massa avloppsledningar.

Kirunborna ska hjälpa forskarna att testa fram de nya tekniska lösningarna för vatten och avlopp, byggnadssätt och energi.

Forskningen kommer att pågå under tio år och beräknas kosta totalt 90 miljoner. Pengarna är sökta från stiftelsen för miljöstrategistk forskning och besked om det beviljas kommer snart.

I slutändan kommer forskarna att sammanställa lärdomarna från Kiruna för att de ska kunna användas för andra städer, till exempel när den globala uppvärmningen slår till.

Magdalena Martinsson, SR Norrbotten
magdalena.martinsson@sr.se