Allt färre flodkräftor i Sörmlands vatten

Varje år försvinner den ursprungliga flodkräftan i Sörmland från runt tre av länets sjöar på grund av kräftpesten. På ett år har antalet svenska vattendrag som drabbats av pesten tiofaldigats, visar en sammanställning från Fiskeriverket.

Enligt fiskerikonsulenten Sten Nilsson i Sörmland, sprids smittan genom att folk olagligt planterar ut signalkräftor, den typ av kräftor som sprider smittan.

Enligt Sten Nilsson finns det idag bara runt ett 50-tal floddrag i länet där flodkräftan finns kvar.

Dessutom har nu kräftpesten nått länen längre norrut än tidigare, något som fiskerikonsulenten ser allvarligt på.