Mer koldioxid får plankton att växa

Med en ökande koldioxidhalt i atmosfären så blir världshaven allt surare av kolsyra. I ett experiment i Raunefjorden i södra Norge har norska och tyska forskare undersökt hur det här påverkar livet i havet.

Nio tankar med 27 000 liter styck utsattes för de koldioxidnivåer man räknar med om 100-150 år. Att djur som har kalkskelett får det svårt när syran ökar, visste man. Men den ökande koldioxiden satte också fart på planktontillväxten visade det sig. Och det i sin tur band upp 15 procent mer kol från luften. En viss dämpning alltså av den stegrande växthuseffekten.
Fast blandningen mellan yt- och djupvatten ändrades också, så mer forskning behövs för att förstå hur världshaven påverkas av den globala uppvärmingen.


(Nature)