دوشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۰۷، ۲۱ آبان ۱۳۸۶

تهیه و اجرا:محمد عقیلی
گزارش ها: زینت هاشمی، شکیلا عیدی زاده

 

گذرنامه های تقلبی (محمد عقیلی)  صدهاهزار گذرنامه ی سوئدی درگردشند. به گزارش برنامه ی رادیویی کالیبر که روزگذشته از شبکه ی اول رادیوسوئد پخش شد حدود ۲۰۰ هزار گذرنامه که هنوز اعتبار آنها به پایان نرسیده و یا گذرنامه هایی که باطل شده اند، اما می توان در خارج از سوئد مورد استفاده قرارداد، در جریان و گردش هستند.تنها در سال جاری   ۳۷۳۱۵  گذرنامه مفقودشده است که یا دزدی شده اند، یا به فروش رسیده اند و یا به اشخاص دیگری داده شده اند. بخشی از این گذرنامه ها برای تهیه ی  گذرنامه های جعلی ودریافت ویزا، روادید مورد استفاده قرارمی گیرند.به گزارش کالیبر بسته شدن درهای کشورهای به ویژه اروپایی به روی حدود چهارمیلیون عراقی که درصدد رساندن خود به مکانی امن هستند، استفاده از گذرنامه های تقلبی و یا جعل گذرنامه را  یکی از مطمئن ترین راه های رسیدن آنها به اروپا ساخته است. بسیاری از پناهجویان و یا مهاجران عراقی تایید کرده اند که برای آسان ترکردن سفر آشنایان خود به سوئد، گذرنامه های خود را دراختیار آنها قرارداده اند.او می گوید که گذرنامه ی خود را به یک قاچاقچی فروخته و پول آن را برای گذران زندگی خانواده ی خود به عراق فرستاد.یکی دیگراز مهاجران عراقی در سوئد می گوید که درطول شش ماه گذشته ۱۲ بار به این کار اقدام کرده است.این گذرنامه های جعلی هر روز در فرودگاه های مختلف جهان ازجمله دوبی، هند و کویت مشاهده می شوند.برنامه ی کالیبر به این  موضوع نیزپرداخته است که گذرنامه های عراقی نیز در ابعاد وسیعی جعل می شوند. این گذرنامه ها که به پناهجویان عراقی تعلق دارند و در آنها اجازه ی اقامت ازسوی اداره ی کل امور مهاجرت مهرشده، گذرنامه های گ G-passen  نامیده می شوند. Kerstin Högback  کارشناس گذرنامه در پلیس جنایی سوئد می گوید که به همین دلیل این گذرنامه ها نمی توانند به عنوان مدرک شناسایی معتبری  پذیرفته شوند و به این اداره پیشنهادمی کند که اجازه ی اقامت را به صورت گذرنامه های موقت و یا سفر دراختیار پناهجویان قراردهد. به عقیده ی  Michel Williams  مدیرFARR    شورای سراسری کمیته های متقاضیان پناهندگی و گروه های پناهجویی، دلیل چنین پیش آمدهایی عدم توجه به جنبه های انسانی این موضوع است. اومی گوید که استفاده از گذرنامه های جعلی، عادی ترین راه برای بسیاری از چنین پناهجویانی ست تا با قبول تمام خطرها ازجمله مرده یافت شدن در کامیون ها، خود را به سوئد برسانند


سمینار دو روزه ی حزب سوسیال دموکرات (محمد عقیلی)
برنامه ی سیاسی حزب سوسیال دموکرات در تعطیلات پایان هفته، حزب سوسیال دموکرات اجلاسی برای تدوین برنامه های اجرایی و سیاست های آینده ی حزب در زمینه های مختلف، بر گزارکرد.سیاست آموزشی و امور مدارس ازجمله مهم ترین موضوعات مورد بحث دراین اجلاس دو روزه بود.  مونا سالین، رهبر حزب، مذاکره با دولت را دراین مورد مطرح کرد و خواستار موافقت شورای رهبری حزب با آن شد.موناسالین گفت که باید نشان داد که او حزبی را رهبری می کند که به سیاست های آموزشی خود افتخارمی کند و شجاعت مذاکره درمورد آن را نیز دارد.  مونا سالین تاکیدکرد که همچنان که انتخاب کنندگان می خواهند، حزب سوسیال دموکرات با تغییرات و نیز مشکلات واقعی دراین زمینه نه با حرف که با عمل برخوردخواهدکرد.گفته می شود که موناسالین برای جلب موافقت شورای رهبری حزب با این پیشنهادخود، خطر بزرگی را پذیرفت که البته با کسب موافقت و همراهی شورا، توانست از آن به سلامت خارج شود.ازجمله موضوع های دیگری که توسط چند صد نفر از اعضای حزب دراین دو روز به بحث و مذاکره گذاشته شد می توان از سیاست جدیدی درمورد شرکت های کوچک و دادن امکانات بیشتری برای رشد آنها نام برد.Luciano Astudillo  از اداره کنندگان بحث دراین زمینه معتقداست که یکی از کمک های مهم به شرکت های کوچک و متوسط،  دادن زمینه ی رشد بهتر توسط عوامل ایجاد امنیت اجتماعی مانند صندوق بیمه ی بیکاری  a-kassa،  بیمه ی بیماری   sjukförsäkring و کمک هزینه ی والدین   föräldraförsäkring   است تا آنها جرئت قبول خطر تبدیل به شرکتی بزرگتر را به دست آورند.دراین اجلاس، Marita Ulvskog  دبیر سیاسی حزب نیز ضمن سخنانی براین امر تاکیدکرد که  حزب سوسیال دموکرات ازادامه ی بنیادهای عقیدتی و ریشه های خود احساس افتخارمی کند.با پذیرفته شدن درخواست موناسالین برای مذاکره با دولت در امور مدارس،  لارش اولی رهبر حزب چپ، اظهارنظر می کند که رسیدن به توافقی درمورد سیاست آموزشی میان احزاب اپوزیسیون دشوار شده است. اینک تنها این حزب است که با ایجاد مدارس خصوصی و آزاد و همچنین هرگونه مذاکره با دولت دراین مورد مخالف است.
برنامه ای برای مبارزه با خشونت مردان علیه زنان (محمد عقیلی)
دولت، برنامه ای عملی پیشنهادکرده است که مقامات دولتی و کمونی را برای مبارزه با خشونت مردان علیه زنان مجبور به رعایت آنهاخواهدکرد.نیامکو سابونی، وزیر همپیوستگی و برابری   jämställdhetsminister  و  Integrations  از حزب لیبرال مردم  می گوید که دلیل نامگذاری برنامه ی عملی برای این پیشنهاد، وجود راه حل ها و چاره اندیشی هایی در آن است که  باید ازسوی وزارت دادگستری، امور اجتماعی و حتی آموزش و پرورش به اجرادرآید.  او اما تاکیدمی کند که مهم ترین وجه این برنامه، تبدیل این راه حل های پیشنهادی به سیاستی اجرایی در طرح ها و لوایح پیشنهادی به پارلمان است.این پیشنهاد هم اکنون در دستور کار دولت قراردارد و درمورد جزئیات اجرایی آن  بحث و  مذاکره می شئود.به گفته ی نیامکو سابونی ده ها راه حل ازجمله برای بالابردن سطح اطلاعات و آگاهی و افزایش فعالیت های زنان دراین برنامه پیش بینی شده است که انجام تغییرات در شیوه ی مبارزه با خشونت علیه زنان را تقویت می کند. او از خشونت علیه زنان در شکل های مختلف آن نام می برد، حتی خشونت هایی که تحت عنوان ناموسی انجام می شود و اظهارامیدواری می کند که این برنامه بتواند مانع انجام این خشونت ها شود.Maud Eduards  پژوهشگر زنان و استاد در دانشگاه استکهلم این برنامه را مفید و تاکیدی بر برقراری برابری جنسیتی در جامعه می داند. اوبا اشاره  به افزایش خشونت و تجاوز در جامعه، طرح این مسئله را راه حل و چاره اندیشی مهمی می داند   درگیری در بروجرد (زینت هاشمی)
به گزارش خبرگزاری های مختلف اقدام دولت به تخریب حسینیه ی دراویش گنابادی  در بروجرد باعث درگیری میان هواداران این گروه و  ماموران انتظامی و زخمی شدن بسیاری از آنهاشده که حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. همچنین اعلام شد که حدود پانصد نفر نیز دراین رابطه دستگیرشده اند که مقامات استانداری لرستان، شمار آنها را ۱۸۰ نفر اعلام کردند.در مورد دلیل شروع درگیری و همچنین تخریب این حسینیه  خبرهای متناقضی منتشرشده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس دلیل این امر را حمله ی تعدادی از دراویش گنابادی به مسجد النبی در بروجرد و پرتاب سنگ به سوی آن عنوان کرده است. این درحالی ست که سخنگوی دراویش گنابادی در خارج کشور، دکتر مصطفی آزمایش، این  خبر را کاملا مردود و درگیری پیش آمده را نیز ساختگی و به عنوان بهانه ای برای تخریب حسینیه دراویش گنابادی دانسته است.یکی از اعضای   سلسله  ی نعمت الهی سلطان علی شاهی گناباد در سوئد نیز که به درخواست خود او و به دلایل امنیتی از بردن نام او خودداری می کنیم،  در گفتگویی با پژواک حمله ی دراویش گنابادی به مسجد النبی را ردمی کند.


کنفرانس بین المللی درمورد افغانستان (شکیلا عیدی زاده)

کمیته ی افغانستان سوئد برای آگاهی دادن از وضعیت جاری در افغانستان  به مردم سوئد و جامعه ی بین المللی سالانه کنفراس هایی را برگزارمی کند. این کنفرانس در روزهای پنجشنبه و جمعه ی گذشته در استکهلم برگزارشد.    
   
 


 


کتاب درسی دانشگاهی   اخیرا یک کتاب درسی دانشگاهی با عنوان مهاجرت و قومیت Migration och Enticitet  که مشتمل بر ۱۶ فصل است و توسط ۲۰ تن از استادان دانشگاه و کارشناسان علوم اجتماعی نوشته شده، زیرنظر رئیس بخش تحقیقات مهاجرین در دانشگاه استکهلم، پروفسور چارلز وستین و استاد جامعه شناسی این دانشگاه دکتر مهرداد درویش پور توسط انتشارات Students literatur  منتشرشده است.