Kvinnor som utsätts för fysiskt våld löper större risk att råka ut för andra sjukdomar

Kvinnor som upprepat utsätts för fysiskt våld löper tre till fyra gånger så hög risk att drabbas av bland annat sjukdomar om man jämför med övriga kvinnor. Det visar en ny norsk studie.

Sjukdomarna det gäller är bland annat astma, migrän och diabetes.
- Våld är underskattat som folkhälsoproblem och är vanligare än folk tror, säger forskaren som lett studien till tidningens Verdens Gang.

Nästan 3 000 norska kvinnor i åldrarna 18-40 år var med i studien.