Skidskytteförbundet ser över regelsystemen

Svenska Skidskytteförbundet tillsätter en grupp för översyn efter förra veckans olycka. Förbundet hade styrelsemöte igår och diskuterade då dödsolyckan i Torsby i fredags där en ung flicka avled efter ett vådaskott från ett skidskyttegevär.

Översynsgruppen består av tre personer som har som uppdrag att se över regelsystemet kring vapenhantering, informationsfrågor kring vapenhantering samt uppföljning vid tävlingar och träningar.

Styrelsen anser att det regel- och informationssystem som finns idag är komplett och tydligt, men att det vid en sådan här händelse finns skäl att se över de interna systemen.