Försäkringskassan JO-anmäls

Försäkringskassan anmäls till justiteombudsmannen av handikappföreningarnas samarbetsorgan, HSO i Västernorrland. (SR Västerbotten)