Få tror på jämställt Dalarna

Dalfolket är pressmistiskt när det gäller möjligheten att nå upp till jämställdhet i näringslivet. Det visar en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av Folksam.

Ett representativt urval av 200 personer från 18 år och uppåt har intervjuats här i länet.

Och en tredjedel av dom tror att det kommer att ta över 30 år innan det finns lika många kvinnliga toppchefer som manliga. Och en fjärdedel av dom tillfrågade tror att näringslivet aldrig kommer att bli helt jämställt.

Och det här är alarmerande för arbetet med jämställdheten tycker man inom Folksam.

-I princip alla människor håller med om att bristen på jämställdhet är ett problem, men man tycks resignera inför uppgiften, säger Catarina Larsson inom Folksam Dalarna. Och enligt henne kan den tröga utvecklingen leda till att unga kvinnor inte ens försöker att nå chefsposter i näringslivet.

Undersökningen har också handlat om att kvotera in kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

Men få här i Dalarna ser det som en lösning. Drygt 70 procent av invånarna i länet är emot en sådan lagstadgad kvotering, och motståndet mot kvotering är något högre hos män än hos kvinnor.