Nedgånget vattentorn i Arboga upprustas

Vattentornet i Jädersbruk i Arboga, som stått och förfallit under flera år, ska nu räddas. Tornet var i så dåligt skick att det fanns risk att det skulle rasa ner i Arbogaån. Det är Mälarenergi som fått i uppdrag av Länsstyrelsen att rädda Vattentornet. Intresseföreningen Jädersbruks vänner arbetar just nu med restaureringen.

Intresseföreningen som värnar om historien och kulturmiljön vid Jädersbruk riktar mycket stor tacksamhet till Mats Lindberg på Mälarenergi som enligt föreningen på ett fantastiskt sätt fått fart på upprustningen av området.

Förhoppningen är att projektet ska inspirera övriga fastighetsägare att ta tag i och inleda renovering av förfallna byggnader.