Jämställdhet tar lång tid

Gotlänningarna tror att det kommer att ta lång tid innan det blir jämställdhet i arbetslivet.

Enligt en opinionsundersökning som Sifo gjort på uppdrag av försäkringsbolaget Folksam, tror var tredje gotlänning att det kommer att ta över trettio år innan det finns lika många kvinnliga toppchefer som manliga.

Mer än var femte gotlänning tror att det aldrig kommer att bli helt jämställt i näringslivet.

Gotland är ett av de län i landet där man är mest positiv till kvotering. Mer än var tredje gotlänning är för lagstadgad kvotering av kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

Men en klar majoritet är dock fortfarande emot en kvotering.