Arbetsmarknaden stark i länet

Trots att arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Västra Götalands län börjar nu en viss dämpning märkas.

Det visar Arbetsmarknadsstyrelsens rapport för oktober.

Arbetslösheten är nu nere på 3 procent, en procentenhet lägre än för ett år sedan.

De långtidsarbetslösa blir färre och också utrikesfödda har lättare att få jobb.

Arbetslösheten bland ungdomar har också minskat i Västra Götaland, men närmare 5000 unga under 24 år är utan jobb och fler unga är fortfarande långtidsarbetslösa jämfört med för ett år sedan.