Unga som stjäl begår fler brott

Förtydligande: Det gäller den undersökning om ungdomsbrottslighet som länspolismästare Carin Götblad skriver om på DN debatt under måndagen och som Radio Stockholm berättat om.

Undersökningen visar att andelen tonåringar i Stockholm som stal var lägre än i de andra nordiska huvudstäderna. Däremot visar undersökningen att de ungdomar som begår stöldbrott, gör sig skyldiga till desto fler brott.

Carin Götblad skriver att de våldsbrott som ungdomar begår tenderar att bli grövre.

Ett annat problem som länspolismästaren pekar på, är att även om andelen ungdomar som begår brott inte ökar, så ökar antalet brott som begås av ungdomar, eftersom ungdomskullarna ökar i Stockholms län, och kommer att fortsätta att göra det de närmaste åren. 

Enligt Carin Götblad ställer det krav på att Stockholmspolisen och andra planerar och har resurser för att möta ökningen.