Anställd misstänkt för grov förskingring

Eskilstuna Energi- och Miljö AB har polisanmält en anställd misstänkt för grov förskingring. De misstänkta oegentligheterna upptäcktes i förra veckan när en revisionsbyrå gjorde en rutinmässig granskning av det kommunala bolagets internkontroll.

Eskilstuna Energi och Miljö AB har sartat en egen utredning och ska också anlita utomstående experter för att bland annat ta reda på hur mycket pengar som försnillats ur bolaget och hur det kunnat ske.