Omdöme i skolan röstades ner

Folkpartiet i Oxelösund vill införa ett ordnings- och uppförandeomdöme. Men när kommunstyrelsen röstade fick partiet inte tillräckligt gehör för sitt förslag.

I stället röstades det ner, trots att moderaterna och miljöpartiet var beredda att stödja förslaget. Tanken från folkpartiets sida var att uppförandeomdömena skulle erbjudas föräldrar till barn i grundskolan.