Öppna arbetslösheten sjunker

I slutet av förra veckan var 149 603 personer öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Det är en minskning med 2 283 personer jämfört med veckan före och 30 377 färre än motsvarande vecka i fjol.

Antalet personer som har arbete med stöd uppgick till 93 941, en ökning med 86 personer jämfört med föregående vecka och en minskning med 19 367 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Samtidigt deltog 62 449 personer i program med aktivitetsstöd, en ökning med 1 642 personer jämfört med veckan före och en minskning med 43 339 jämfört med motsvarande vecka i fjol.

Under veckan anmäldes 15 897 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en ökning med 777 jämfört med veckan före och 3 676 fler än motsvarande vecka i fjol.