Utländska universitetsansökningar ofta falska

Oseriösa agenter som försöker bluffa in studenter är ett problem på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Runt en sjättedel av ansökningarna från utlandet har visat sig falska.

Enligt Maria Engelmark som är chef på BTH:s internationella avdelning handlar det ofta om personer som egentligen inte är intresserade av att studera, utan en antagning fungerar istället som en biljett in till Schengenländerna.