Tvist om konstverk i Eskilstuna

En avliden Eskilstunakonstnärs gode man har polisanmälts. Enligt polisanmälan ska den gode mannen ha sålt hundratals konstverk för en struntsumma. Det var en gallerist som upptäckte att 330 konstverk, gjorda av en annan konstnär, släkt med den kände Eskilstunakonstnären, hade sålts för den sammanlagda summan 2000 kronor, det vill säga sex kronor styck.

Till Sveriges Radio Sörmland säger hon att hon själv tidigare har sålt liknande verk för mer än 1000 kronor styck. Den gode mannen hävdar å andra sidan att det var konstnären som själv krävde att konstverken skulle säljas.

Dessutom var konstverken inte alls så värdefulla som man först trodde. Vid en kontroll med Bukowskis i Stockholm visar det sig att man där inte är ville ta emot de aktuella konstverken eftersom de skulle säljas för en för liten summa.

Samma sak upptäckte den gode mannen, som till slut sålde konstverken till en bekant eftersom hon ville avsluta sitt uppdrag som god man.

Själv konstaterar hon det aktuella fallet förmodligen är en del av en arvstvist, efter den avlidne Eskilstunakonstnären, som testamenterade bort sina tillgångar till bland andra Klosters församling. I väntan på att förundersökningen ska bli klar vill polisen inte kommentera fallet.

Björn Söderbergh
bjorn.soderberg@sr.se