Flyktingbarn till Ludvika

Ludvika kommun har bestämt att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Sedan den första juli 2006 är det kommunerna som har ansvaret för barnen och Ludvika är den andra kommunen i Dalarna att ta emot barnen.

I Dalarna är det bara Falun och Ludvika som har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommna flyktingbarn.

Detta enligt Migrationsverket. Men samtidigt säger verket att många kommuner är intresserade att ta emot men har inte tecknat avtal ännu.

Mottagandet i Ludvika kommer också ge arbetstillfällen i kommunen, berättar Mohammed Alkazhami, integrationschef i kommunen.