Mer förädlat trä och mindre papper

Den senaste statistiken säger att det har tillverkats mer förädlade trävaror och mindre pappersprodukter på sista tiden. Det är inga stora förändringar som skett tredje kvartalet i år, drygt två och en halv procent uppåt för träförädling och en dryg procent nedåt för pappersindustrin, enligt SCB:s uträkning. Efterfrågan på skogsråvara i Västerbotten är alltså fortsatt rekordhög men det finns tendenser till att högkonjunkturen planar ut, även för sågverken.