Män överlägset farligast i trafiken

Män lever farligare i trafiken än vad kvinnor gör. När NTF sammanställer olycksstatistiken för 2007 visar det sig att av de 387 människor som dött i trafiken i Sverige är en övervägande del, 290 stycken, män. I Kalmar län har åtta män och en kvinna omkommit hittills i år.
NTF:s analys av dödsolyckorna är samma som tidigare år; dålig trafiksäkerhet är i hög grad ett manligt problem. När kvinnor förolyckas är det ofta män som kör ihjäl dem.