Arenan i Norsjö får livräddande utrustning

Norsjö Arena köper in en defribrillator för att snabb och effektivt kunna göra en insats när någon besökare drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Varje år drabbas cirka 10.000 svenskar av hjärtstillestånd utanför sjukhus.

– Med tanke på att närmaste ambulans finns i Skellefteå ser vi det här som en bra investering att hjälpa till att rädda liv, säger Mats Skoog anläggningsansvarig vid Norsjö Arena.

Idag räknar man med att fler människor dör i plötslig hjärtstopp än i bröstcancer, protastacaner, AIDS, bränder, trafikolyckor sammantaget.

Den nya defibrillatorn kostar kommunen 25.000 kronor och kan tas i bruk vid årsskiftet.