Rörviksbor kräver gång- och cykelväg

Nu kommer Rörviks samhällsförening i Sävsjö kommun med en egen ny lösning på frågan om gång- och cykelväg över järnvägen vid östra infarten på väg 744.

Frågan om hur en gång- och cykelväg ska byggas och finansieras i kommunen har diskuterats under ett antal år.

Nu har 250 personer skrivit under en lista där, de föreslår att gång och cykelväg placeras på utsidan av väg 744 och kräver att Sävsjö kommun utreder också deras förslag och att föreningen får delta i kommande förhandlingar med Vägverket.