SEB: Fler tror på lägre bostadspriser

De som tror på lägre bostadspriser i framtiden har blivit betydligt fler, visar banken SEB:s boprisindikator.

Det är första gången sedan mätningarna startade 2003 som de som tror på lägre priser är fler än de som tror på högre priser.

På bara en månad har antalet personer som tror på ett prisfall mer än fördubblats, från 20 till 44 procent.

Enligt SEB förklaras den kraftiga svängningen av flera faktorer, bland annat ovisshet inför de nya reglerna om fastighetsskatt och beskattning vid bostadsförsäljningar och stigande räntekostnader.