2 700 utan telefon i Uppsala

Runt 2 700 hushåll inom Uppsala kommun blev vid lunchtid utan fungerande fast telefon, bland annat områderna Björklinge, Gottsunda, Sävja och Östfora. Även polisen fick problem med sin växel.

Det var en söndersliten kabel utanför Uppsala som orsakade störningarna. Arbetet med att komma till rätta med problemet pågick under eftermiddagen, och enligt Telia beräknas alla fått tillbaka telefon vid två i natt.