Pang Pregos stora bildtävling!

Det gällde att fotografera sig med nåt riktigt gammalt, och vinna vår gamla digitalkamera!