Funktionshindrade besvikna på kommunen

Organisationen Funkisam, som arbetar för personer med funktionsnedsättning, tycker att kommunen värderar deras arbete för lågt. Det visar en rapport som Funkisam har gjort om hur funktionshindrades frågor prioriteras i Gotlands kommun.

Organisationen har bland annat fått sänkta bidrag från 180 000 kronor per år till 100 000.

Funkisams ordförande Birgitta Eriksson är också besviken på att organisationen inte fanns representerad i de grupper som arbetade fram underlaget för kommunens Vision 2025.