Vemyra ungdomshem anmält

Statens institutionsstyrelse, SiS, utreder en anmälan om brister i vården vid Vemyra ungdomshem i Sollefteå.

Det är Örebro kommun som anmält hemmet efter att kommunen placerat en ung kvinna där och i samband med detta uppmärksammat en rad brister.

Bland annat hävdar Örebro kommun att kvinnan ännu efter fem månader på Vemyra saknar en behandlingsplan.

SiS är den statliga myndighet som ansvarar för vård och behandling på landets LVM-hem och särskilda ungdomshem.