Orättvisa regler för elever

En boende i Stånga tycker att reglerna för det så kallade inackorderingstillägget för gymnasieelver, missgynnar vissa och föreslår i ett medborgarförslag ett tillägg till reglerna.

Dagens regler missgynnar elever från till exempel Hemse och Stånga, som i stället får sitta på bussen i mellan två och en halv och tre timmar för att komma fram och tillbaka från gymnasieskolan, konstaterar Stångabon -

Hon föreslår därför att kommunen beslutar om ytterligare en regel som ger elever som bor fem eller fler mil från skolan rätt till inackorderingstillägg.