Mariestads GK har god ekonomi

Många golfklubbar har ekonomiska problem, men det gäller inte alla.

Mariestads GK är ett exempel på en klubb som klarat en nedgång som tvingat andra att höja avgifter och fundera på samgående med andra klubbar.

Ewa Smedberg är ordförande i Mariestads golfklubb och hon säger att ekonomin är stabil trots vikande siffror:

- Det har inte varit något bra år, eftersom det har regnat mycket. Vi klarar det genom att vi har haft många bra år dessförinnan som vi kan luta oss mot, säger hon.

Mariestads GK har på senare år betalat tillbaka medlemslån som medlemmarna sedan tidigare satt in.

Det gör att klubben skiljer sig från många andra, där man i stället höjer avgifter och medlemslån och i vissa fall också funderar på att göra om lånen till spelrätter som den enskilde får ta fullt ekonomiskt ansvar för.

Ewa Smedberg menar att en stor del av framgången handlar om att klubben varit bra på att få folk att jobba ideellt.

Hon anser att ideella golfklubbar generellt skulle får svårare att överleva framöver och hon tror inte på idén att kommersiella golfbanor skulle kunna tillgodose folks behov lika bra.

-  Driva golfbanorna som företag med enskilda vinstintressen tror jag inte på, utan de vinster som kan bli ska tillbaka till medlemmar eller in i klubbverksamheten, säger Ewa Smedberg.