Inget vite mot Dalsjöfors slakteri

Livsmedelsverket har inte utfärdat något vitesföreläggande mot Dalsjöfors slakteri. Enligt veterinärinspektör Lennart Nilsson har slakteriet bättrat sig efter påpekanden från livsmedelsverket. I nuläget finns därför inte något hot om vite mot slakteriet.

Det var fredags som SVT:s Rapport sände ett inslag om att bland andra Dalsjöfors slakteri hade fått ett vitesföreläggande på 150 000 kronor efter att det förekommit gödsel på djurkroppar. Men så är det alltså inte.