Måndag 12 november

12.10: Det behövs fler lägenheter för att babybomens många barn ska ha någonstans att bo de kommande åren. Hyresgästföreningen i en kampanj för att få bostadsbolagen att bygga fler hyresrätter. Hör 20-åriga Maja Lindkvist berätta om sin bostadssituation. Hör också Örebro Bostäders VD, hyresgästföreningen och moderat riksdagspolitiker om ungas behov av bostäder.

12.30: Fortsättningen på ämnet ungas behov av bostäder, kommunpolitiker om Örebro kommuns planering framöver.

12.50: Stopp för nya regionindelningar och de partier som vill ha större regioner får vänta på väljarnas besked nästa val. Moderaterna om regionfrågan, ett ställningstagande som får kritik. Två landstingspolitiker, socialdemokrat och moderat debatterar frågan.