"Bekämpa våldet med jämställdhet"

Eskilstuna kommun borde samarbeta med stans fotbollsklubbar för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Det menar Klas Hyllander från organisationen Män för jämställdhet. Hyllander menar att det bästa sättet att förebygga mäns våld mot kvinnor är att bryta dom stereotypa könsroller som pojkar fostras in i, inom fotbollen såväl som i skolan och i hemmet.

Hyllander menar att det bästa sättet att förebygga mäns våld mot kvinnor är att bryta dom stereotypa könsroller som pojkar fostras in i, inom fotbollen såväl som i skolan och i hemmet.