Tummen upp för kommun- och landstingsservice i Ånge

Medborgarna i Ånge är mer nöjda än Sundsvallsborna när det gäller kommunens och landstingets service. Det går i linje med resten av Sveriges kommuner och landstings undersökning som visar att medborgare i små kommuner är mer nöjda med servicen än dem som bor i stora.

Svenskt kvalitetsindex har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting gjort undersökningen.

300 personer från varje region i landet har betygsatt dom olika verksamhetsområdena i skala 1-10. I sammanställningen har man fått fram ett totalbetyg på mellan 1-100.

Några specifika, regionala siffror finns inte att tillgå men undersökningen visar att medborgare i mindre kommuner med färre än 21 000 invånare är mer nöjda med servicen än dem som bor i större kommuner.

Bäst betyg får förskolan, sjukvården, grund och gymnasieskolan samt sophanteringen medan integration, information, socialtjänst och väghållning får lägst.

I övrigt märks skillnader mellan mindre och större kommuner inom några verksamheter.

Till exempel är man mest nöjd i kommuner med mellan 80 000 och 200 000 invånare när det gäller kollektivtrafik och kultur och fritid, samtidigt som man är minst nöjd med de verksamheterna i mindre kommuner med färre än 20 000 invånare.

Tvärtom gäller med hemtjänsten. Där är man inte nöjd i de större kommunerna men väldigt nöjda i de mindre.

Oscar Pierrou
oscar.pierrou@sr.se