Orättvist med försöksregioner tycker landshövding

Moderaterna har i helgen förkastat förslaget om regionkommuner, men väljer att bevara de tre försöksregionerna Skåne, Västra Götaland och Gotland. Det kan göra att de får ett försprång gentemot till exempel Örebro län. Det säger landshövding Sören Gunnarsson, som under måndagen samlar företrädare för olika samhällsorganisationer på Örebro slott för att diskutera just frågan om storregioner.