Dammar i Hallstahammar får rivas

De två dammarna Bruksfallet och Bultfallet i Hallstahammar får rivas, det har miljödomstolen beslutat. Bolaget Mälarenergi, som äger dammarna vill riva dem, medan den styrande majoriteten i kommunen vill bevara dammarna av kulturhistoriska skäl.

Enligt Mats Lindberg, affärsområdeschef på Mälarenergi, finns två skäl till att man vill riva dammarna, huvudskälet är ekonomiskt, det blir billigare att riva än att bevara. Men han menar att man också vill riva av miljöhänsyn.

- Vi har också tittat på hur man ser på natur och miljövärden, förr i tiden tyckte man att det skulle vara spegeldammar, men nu vill man ha forsande sträckor, säger Mats Lindberg.

Mälarenergi, som äger de båda dammarna, vill alltså riva, men de finns motståndare. En politisk majoritet i kommunen vill att bolaget bevarar dammarna, däremot vill man inte överta dammarna från Mälarenergi och betala för det med kommunala pengar. Kommunalrådet Catarina Pettersson säger till P4 Västmanland att hon tycker att en viktig del av Hallstahammars historia försvinner om dammarna rivs.
Det håller inte Mats LIndberg med om.

- Vi kommer att lämna kvar stenläggningar som visar var dammarna har varit. Det som kommer att bli den stora skillnaden är att det inte kommer att bli stora spegeldammar, säger Mats Lindberg.

Tidigast 2009 kan Mälarenergi komma igång med rivningsarbetet, det är ännu inte klart om miljödomstolens dom kommer att överklagas av någon intressent.