Forsmarks ledning kritiseras för slapphet

I en rapport som beställts av Vattenfall, konstateras att Forsmarks ledning och Vattenfalls styrelse år 2004 ignorerade varningstecken och brister, som påpekades av kärnkraftindustrins internationella granskning i den så kallade WANO-rapporten.

Vattenfall kommer nu att anställa en särskild direktör med ett övergripande ansvar för kärnkraftsäkerheten. Bakgrunden är händelserna i Forsmark sommaren 2006, då misstag ledde till att flera säkerhetssystem slogs ut. Lars G Josefsson, koncernchef säger så här om syftet med den nya tjänsten.

– Det här kommer ju att vara både ett stöd och också en kontroll. Det kommer att finnas en kompetent auktoritet, som kan se till att stödja kärnkraftföretagen, att ta det ansvar man har, så att det inte är någonting som blir liggande och inte åtgärdas.

I den nya expertrapporten konstateras att Forsmark och Vattenfall har blivit förblindade av tidigare framgångar i början av 90-talet. ”Tyvärr övergick denna framgång efter en tid i självgodhet”, skriver rapportförfattarna.

Den kritiska rapport, som den internationella WANO-gruppen genomförde, följdes inte upp utan lades bara till handlingarna. Provprogram genomfördes inte som man skulle enligt instruktionerna. Det rådde brådska vid de årliga genomgångarna av reaktorerna.

Självgodhet och kärnkraft är ingen bar kombination, säger Lars G Josefsson.

– Tyvärr har vi konstaterat, att kulturen har genomgått en gradvis förslappning. Det är vi ju glada för, att det upptäcktes och att det har verifierats i den utredning, som nu har gjorts och att vi ju därmed också kan korrigera det hela.

Vad gör ni då i Forsmark, för att det här inte ska upprepas att man slappnar av och slöar till?

- Det här har ju det senaste året varit föremål för ett intensivt arbete i Forsmark. Vi har det så kallade 60-punktsprogrammet, som man har jobbat med ett helt år nu. Det finns en oerhörd skärpning i Forsmark och en oerhörd vilja att faktiskt tvätta bort allt det här med självgodheten.

Det fanns ju anställda på Forsmark, som vittnade om att ekonomin verkade gå före säkerheten, att det var så viktigt, att verket skulle vara tillgängligt och att det skulle producera. Hur ser du på det idag?

– Det finns ju ingenting som är bättre för ekonomin än ett kärnkraftverk som löper med högsta säkerhet och klanderfritt, men att vi har uppfattat de här enskilda rösterna har gjort att vi numera har en extremt tydlig information om att säkerheten går först.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se