Minister fick kritik av yrkesfiskarna

Yrkesfiskarna i Blekinge framförde på måndagen sin kritik mot regeringens fiskepolitik till den ansvarige ministern Eskil Erlandsson.

När fiske- och jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) var på besök i västra Blekinge fick han ta emot en del kritik.

Yrkesfiskarna i Blekinge är inte nöjd med vad ministrarna i EU har kommit överens om. Det som togs upp på mötet, som hölls i Hörvik, var bland annat de minskade torskkvoterna och att antalet dagar man får fiska har minskat.

Lennart Arvidsson, ordförande i Svenska fiskares riksförbund i Nogersund, är särskilt kritisk till färre fiskedagar.

– Man får ju bara jobba halva året, säger han.

Eskil Erlandsson anser att det handlar om att få ihop den målsättningen som finns om biologisk mångfald i havet och att samtidigt nyttja fiskeresursen på ett hållbart sätt.

Henrik Olsson
henrik.olsson@sr.se