Fel utrustning vid militärolycka

Statens haverikommission kom idag med en delrapport om dödsolyckan med en militär pansarvagn på P 7 i Revingehed i Skåne i mars. Bland annat konstaterar kommissionen, att både utrustningen och utbildningen för mörkerkörning var otillräcklig.

Vid olyckan övades mörkerkörning med militärfordon.

Pansarvagnen med kompanichefen och tre värnpliktiga körde ned i ett vattenfyllt dike och välte.

Kompanichefen omkom, medan soldaterna fick lindriga skador.