Jägare vill inte ha vindkraftspark

Planerna på en vindkraftspark i skogarna kring Torpa mellan Ljungby och Halmstad kan komma att stoppas. Det rör sig om en investering på upp mot 360 miljoner som i så fall inte blir av.

Bakgrunden är oro från nio markägare för att de inte ska kunna jaga i området på samma sätt som tidigare.

Det handlar om ett 600 hektar stort markområde där mellan 10 och 15 drygt 100 meter höga vindkraftverk skulle byggas av en stor, än så länge inte offentliggjord exploatör.

Med vindkraftverk följer att området detaljplaneläggs, det betraktas då som tätbebyggt område och därmed är det förbjudet att skjuta i området.