Alltför tyst i pensionärsmatsalarna

De gamla på äldreboenden i Värnamo borde få det lite trevligare på kvällarna och personalen på äldreboenden måste bli bättre på att dokumentera hur de äldre vill ha det.

Det anser i alla fall länsstyrelsen, som gjort tillsynsbesök på både Östrabo och Gröna Lundens äldreboende i Värnamo kommun.

Efter intervjuer med de äldre framkom det att de upplevde, att det var väldigt tyst i matsalen, när de åt och flera pensionärer tyckte det skulle vara trevligt med någon gemensam aktivitiet på kvällen.

Trots krav på dokumentation från personalen, saknas uppgifter om hur de äldre vill ha det på kvällarna.