Försäkringskassan tappade bort handlingar

Bristfällig utredning, omotiverat lång handläggningstid, borttappade handlingar och bristande journalföring. Det är några av de brister som försäkringskassan medger har förekommit i ett försäkringsärende vid kontoret i Halmstad.

Handläggningen som drabbat en 56-årig Getingebo utreds nu av justitieombudsmannen, JO.

I sitt yttrande till JO beskriver försäkringskassan sin handläggning av ärendet som oförsvarbar, och beklagar det som hänt.

Försäkringskassan lovar också att man nu skall säkerställa att Getingebons ärende blir korrekt bedömt.