Många kvinnor blir sjukpensionärerna

Det är nästan bara kvinnor som står för den ökning av antalet sjukpensionärer i Halland. 400 av de drygt 500 nya sjukpensionärer vi fått i Halland det senaste året är kvinnor, och tittar man fyra år bakåt så är det fyra gånger så många kvinnor som män som blir sjukpensionärer.

Den troligaste förklaringen är att många av de kvinnligt dominerade arbetsplatserna inte har samma utrymme för folk med lägre arbetskapacitet. Det säger Annika Härenstam som är professor i arbetsvetenskap.

Om man bortser från att de senaste årens ökning av sjukpensionärer i Halland till så väldigt stor del består av kvinnor, så är det ett känt faktum att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Ungefär 60 procent av alla sjukpensionärer är till exempel kvinnor. Varför det ser ut så här har alltså Annika Härenstam forskat på.

Hon konstaterar att fler kvinnor än män har värk och psykiska diagnoser, sjukdomar som är svåra att bedöma och mäta, och som kanske dessutom går lite upp och ner.

Men även om man har bättre dagar mellan varven så är det svårare för kvinnor att anpassa sina jobb efter hur de mår dag för dag. Förklaringen är att de allra flesta kvinnor jobbar i offentlig sektor, där det dels är väldigt slimmat och där man också har ständig kontakt med en tredje part och alltså måste vara på plats.