Snöfria cykelbanor i Norrköping

Tekniska nämnden i Norrköping vill att kommunen ska lägga 700 000 kronor extra på vinterväghållning av cykelbanor nästa år. 

Tanken är att huvuddelen av pengarna ska användas till inköp av en snösopningsmaskin som är speciellt anpassad för cykelbanor.

Samma typ av maskin har använts i Linköping under flera år.

Det slutgiltiga beslutet om investeringen tas av kommunfullmäktige den 19:e november.