Ovanligt med krav från halkskadade

Nu börjar det bli minusgrader och halt på gator och vägar. Ansvaret för att vi inte ska halka och slår oss eller köra av vägen med bilen ligger på kommunen. Men varje fastighetsägare är skyldig att sanda utanför sin fastighet, inom detaljplanelagt område.

Just nu finns ett fall där en kvinna i 45-årsåldern kräver kommunen på ersättning för omkostnader plus sveda och värk efter att hon halkade omkull och slog sig när hon klev ut ur en butik på Adelsgatan.

Tidigare rättsfall visar att om kommunen kan visa att de hade sandat och plogat den dagen, så räcker det för att fria kommunen från ansvar. I det här fallet hade kommunen gjort vad den skulle.

Kommunen får två till tre krav per år om ersättning från folk som halkat och slagit sig och fallen hamnar sällan i domstol.