Golfklubbarnas medlemslån måste bort om klubbarna ska överleva

Flera golfklubbar riskerar att gå under om de inte radikalt ändrar reglerna för medlemskap. Det säger Anders Hammarström, som arbetat många år med rådgivning till klubbar.

Framförallt anser han att föreningarna måste övergå från medlemslån till privata spelrätter.

Medlemslån gör klubbarna alltför sårbara i händelse av att medlemmar lämnar klubben.

- Osäkerheten blir förstor när inte klubbarna vet hur medlemmar som är kvar i klubben varje höst. Det gör att de inte kan satsa långsiktigt, säger Anders Hammarström.

Det finns många olika orsaker till att golfklubbarna idag har det tuffare.

Men enligt Anders Hammarström är den avgörande svagheten att de flesta klubbar håller fast vid modellen med medlemslån.

Det gör klubben ständigt sårbar och det innebär också att det blir svårare att planera långsiktigt.

I sitt jobb som rådgivare för golfklubbar ser han tydligt att trenden just nu går ut på att man lämnar medlemslånet och istället omvandlar till spelrätter, vilket gör att det ekonomiska läggs på den enskilde och inte klubben.

- Det är mitt huvudsakliga uppdrag just nu och visst är många negativa till en början på att medlemslånet görs om, säger han.