Kostnaderna för personliga assistenter ökar kraftigt

Kostnaderna för personliga assistenter ökar kraftigt i Halland. De senaste fem åren har kostnaden ökat med 100 procent i Varberg, och i Halmstad har kostnaderna för personlig assistans tredubblats till drygt 40 miljoner kronor under 2000-talet.

I alla halländska kommuner, som i resten av riket, pekar trenden uppåt. Allt fler får personliga assistenter, och timmarna som dom sjuka eller funktionshindrade får hjälp ökar också. I Laholm har kostnaderna gått upp med runt två miljoner kronor om året sen 2001.

Och i Halmstad har det skett en ökning med 300 procent under 2000-talet. Till 54 miljoner kronor.

Och kommunernas utgifter är bara en del i de totala kostnaderna för personlig assistans. De som behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan får betalt för den övriga tiden via försäkringskassan. Och där har man också sett en kraftig ökning av kostnaderna.