Räddningstjänsten rädd att tycka till

Personalen på räddningstjänsten vågar inte säga vad de egentligen tycker när det är dags att utvärdera arbetet. Det visar en rapport som trafikflyghögskolan vid Lunds Universitet gjort, på uppdrag av Räddningsverket, för att utveckla nya utvärderingsmodeller.

Magnus Jonsén är en av forskarna som följt brandmän i bland annat Malmö och han säger att arbetsklimatet inom räddningstjänsten inte är bra. Enligt Magnus Jonsén vågar personalen inom räddningstjänsten inte säga vad de verkligen vill i utvärderingarna kring jobbet utan fastnar alldeles för lätt i gamla konfliktmönster i stället.

För problemet ligger dels i att brandmännen själva inte finns med i utvärderingssvängen som görs högre upp i organisationen och dels att det är för täta skott mellan de olika yrkesgrupperna, enligt rapporten.