Kostnader för personlig assistent ökar kraftigt

Kostnaderna för personliga assistenter ökar kraftigt i Halland. De senaste fem åren har budgeten gått upp med 100 procent i Varberg, och i Halmstad har kostnaderna för personlig assistans ökat med 300 procent eller drygt 40 miljoner kronor under 2000-talet.

I alla halländska kommuner, som i resten av riket, pekar trenden uppåt. Allt fler får personliga assistenter, och timmarna som dom sjuka eller funktionshindrade får hjälp ökar också.

I Laholm och Varberg har kostnaderna gått upp med runt 100 procent de senaste fem åren. I Hylte är ökningen på nästan 150 procent då man har gått från lite mer än 2 miljoner kronor till nästan 6 miljoner.

I Halmstad har det under 2000-talet skett en ökning med 300 procent, till 54 miljoner kronor.

Kommunernas utgifter är ändå bara en del i de totala kostnaderna för personlig assistans. De som behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan får betalt för den övriga tiden via försäkringskassan. Och där har man också sett en kraftig ökning av kostnaderna.

Monika Johansson Björk är chef för handikappomsorgen i Halmstad kommun. Hon ser flera anledningar till att budgetarna hela tiden blir större.

Allt fler känner till att dom har rätt till personliga assistenter, strävan i samhället just nu är bort ifrån institutionsvård och mot möjlighet att välja själv. Dessutom stiger löner och andra kostnader för personlig assistens. Siffrorna kommer att fortsätta peka uppåt som systemet ser ut idag.